AMK-opintoja työssä oppien

Nykyisin voi olla mahdollista suorittaa AMK-opintoja työssä oppien eli opinnollistamalla työtehtävissä hankittavaa osaamista. Työnantajan osaamistarpeet ja opiskelijan työssä kertyvä osaaminen voidaan huomioida suunniteltaessa työssä oppimista.

Opinnollistaminen - mistä on oikein kyse?

Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikana työssä hankitun osaamisen tunnistamista, arvioimista ja tunnustamista opintopisteinä. Opinnollistamisesta sovitaan ennen osaamisen hankkimista.

Opinnollistaminen on aika uusi asia ammattikorkeakouluissa. Opiskelijalle se  tarjoaa mahdollisuuden sisällyttää omannäköistä osaamista tutkintoon ja hyödyntää opintojen aikaista työskentelyä osaamisen ja opintopisteiden hankkimiseen.

Esimerkkejä opinnollistamisesta

Opiskelijalähtöistä – jolloin opiskelija hyödyntää opintojen aikana työskentelyään, ja näin kertyvä osaaminen otetaan osaksi hänen tutkintoaan.

Oppilaitoslähtöistä – jolloin opiskelija hankkii osaamista osallistumalla ammattikorkeakoulun järjestämiin hankkeisiin/projekteihin, ja näin hankittu osaaminen otetaan osaksi hänen tutkintoaan.

Työnantajalähtöistä – jolloin työnantaja hankkii henkilöstölleen tarvittavaa uutta osaamista yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Samalla henkilöstö voi suorittaa korkeakouluopintoja, joita voi hyödyntää osana tutkintoa.

Hankkeessa testattuja malleja opinnollistamisesta

Tampereen ammattikorkeakoulu on pilotoinut opinnollistamista insinööri (AMK) biotuotetekniikka, insinööri (AMK) laboratoriotekniikka ja metsätalousinsinööri (AMK) tutkinnoissa.
Hankkeessa syntyneet opinnollistamisen mallit ovat kuvattuna tarkemmin Hanke-sivulla.

Turun ammattikorkeakoulu on pilotoinut opinnollistamista tradenomin tutkinnossa.

Lisäksi usean ammattikorkeakoulun omilla sivuilla on tietoa siitä, millaiset käytänteet heillä on opinnollistamiseen.

Lähteitä opinnollistamisesta:

Tietoa opinnollistamisesta eri ryhmille

Tietoa opiskelijalle

Miten voi saada opinnoiksi ne tiedot ja taidot, joita opintojen aikaisessa työssä käymisestä saavuttaa?
Lue lisää

Tietoa työnantajalle

Työnantajalla voi olla töissä henkilöitä, jotka opiskelevat töiden ohessa. Nyt on mahdollista suorittaa korkeakouluopintoja työssä oppien. Mitä tämä vaatii työnantajalta?
Lue lisää

Tietoa työpaikkamentorille

Työpaikalla voi olla nimetty henkilö (työpaikkamentori), joka auttaa opiskelijaa saavuttamaan sovitut osaamistavoitteet. Lue lisää

Tietoa ohjaajalle

Opintojen suorittaminen opinnollistaen vaatii ohjausta, kuten kaikki muukin opiskelu. Alla olevasta linkistä saat lisätietoa siitä, miten opiskelijaa voidaan tukea, kun hän suorittaa suorittaa ammattikorkeakouluopintoja työssä oppien.

Vai onko perinteinen korkeakoulussa opiskelu juttusi?

Jos kuitenkin koet, että perinteinen tapa opiskella vaikuttaa sinulle sopivammalta, niin voit tutustua eri reitteihin kohti korkeakoulua ja selvittää miten hakeminen tapahtuu.