AMK-opintoja työssä oppien – tietoa opiskelijalle

Opiskeletko ammattikorkeakoulussa ja olet samanaikaisesti töissä? Tai ovatko opinnot jääneet kesken ja työt vieneet mennessään? Sinulla voi olla mahdollista suorittaa puuttuvia opintoja työssä oppien, opinnollistamalla.

 

Työn opinnollistaminen – mitä se on?

Jos työskentelet opiskelun ohjessa, voit mahdollisesti hyödyntään työssä kerryttämääsi osaamista opintopisteiden hankkimiseen. Tätä on opinnollistaminen. Työn opinnollistamisessa yhdistetään opintojen aikana työskenneltäessä kertyvä osaaminen ja opintojen suorittaminen. Opinnollistaminen voi kohdistua osaamiseen, joka on tutkinnon opetussuunnitelmassa tai se voi mahdollisesti kohdistua sellaiseen osaamiseen, jota ei opetussuunnitelmassa ole, mutta jota tarvitaan työelämässä.

Opinnollistamisessa työssä kertyvä osaaminen tunnistetaan suoritettavaan tutkintoon kuuluvaksi. Prosessissa opiskelija, työnantaja ja oppilaitoksen edustaja sopivat yhdessä millaista osaamista työssä kertyy, miten osaamiseen liittyvä teoriatieto hankintaan ja miten osaaminen osoitetaan. Näin opintojen aikaista työssäkäyntiä voidaan hyödyntää opintopisteiden hankkimiseen​.

Opinnollistamisen tavat vaihtelevat oppilaitoksittain, joten tarkempaa tietoa opinnollistamisesta saat omasta oppilaitoksestasi. Työnantajan osuudesta saat tietoa siitä mitä opintojen suorittaminen opinnollistamalla edellyttää työnantajaltasi.

Opiskelijoiden kokemuksia opintojen opinnollistamisesta

“Opiskelen työn ohessa monimuoto-opintoina Tampereen ammattikorkeakoulussa metsätalouden tutkinto-ohjelmassa viimeisiä suorituksia, joita sain suorittaa opinnollistamisen kautta. Opettajani ehdotti minulle tällaista mahdollisuutta noin vuosi sitten. Tämä opinnollistaminen auttaa nopeuttamaan valmistumistani, koska pystyn tekemään suoritukseni oman aikataulun puitteissa etäopiskeluna.

Teen suoritukset noin viiden opintopisteen raporttien muodossa, jotka esittelen työpaikkakäynnin yhteydessä opettajalle. Aiheet liittyvät sekä metsätalousinsinöörin oppimiskokonaisuuksiin että työpaikkani työtehtäviin; raporteissa linkitetään nämä kaksi toisiinsa, jolloin saadaan yhdistettyä käytännön työ teoriaan. Opinnollistamisen avulla pystyn parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään työpaikalla hankittua osaamista sekä samalla opin uutta ja syvennän osaamista opinnollistamistehtävien myötä.

Koululta olen saanut hyvän opastuksen ja tarvittavan tuen opinnollistamisen suorittamiseksi. Olemme opettajani kanssa lähes viikoittain yhteydessä eri tehtävien merkeissä, ja mietimme, miten työkokemukseni ja nykyiset opintoni saadaan monipuolisimmin yhdistettyä toinen toisiinsa.

Tämä opinnollistaminen on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus, josta hyötyvät kyllä kaikki tahot; minä opiskelijana, koulu, sekä työnantaja työntekijän kehittyessä oman osaamisensa myötä. Näiden hyöty näkökulmien vuoksi voinkin suositella tätä vaihtoehtoa, jos se on vain suinkin on mahdollista opiskeluissa.” Mikko Vahosalmi (TAMK)

“Mielestäni tämä Ohjus-hanke on hieno asia! Hankkeen avulla pystyin suorittamaan opinnot loppuun. Minulta puuttui vain  muutama opintosuoritus ja opintoni olivat työpaikan vuoksi keskeytyneet. Suoritin opinnäytetyön ja puuttuvat opintosuoritukset työpaikallani. Opinnäytetyö oli myös mahdollista tehdä vaihtoehtoisella tavalla sillä sen fokus oli konkreettinen lopputulos, jolloin opiskelijan oli mahdollista olla luovempi, eikä pelätä työn kirjoittamisprosessia.

Kommunikointi TAMKin ja työnantajan välillä oli vaivatonta ja aikataulut olivat koko hankkeen ajan selvillä. Pysyin koko ajan kärryillä, mitä tulee tehdä ja mihin mennessä. Ongelmatilanteissa sain helposti apua TAMKin yhteyshenkilöiltä.” Jarkko (TAMK)

”Olen Johan Salminen, opiskelen Metsätalouden tutkinto-ohjelmaa ensimmäistä vuotta Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Aloitin opintoni 2021 syksyllä ja olin poissaoleva opinnoista vuoden 2022 kevään ja syksyn varusmiespalveluksen takia. Keväällä 2023 jatkoin opintojani seuraavan vuosikurssin opiskelijoiden kanssa siitä mihin vuosi takaperin olin jäänyt.

Lukiosta hain suoraan metsätalouden tutkinto-ohjelmaan ja pääsin todistusvalinnalla Tampereen Ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Mielenkiinto alaa kohtaan juontaa juurensa hyvin pitkälti harrastuksistani metsästyksestä, kalastuksesta ja luontokuvaamisesta. Ajatus alalle hakeutumisesta sai alkunsa jo yläasteen TET-jaksolla, kun pääsin näkemään kahden viikon ajan minkälaista metsäneuvojan ja puun ostajan työtehtävät olivat. Kannattaa siis hyödyntää kaikki mahdollisuudet tutustua eri aloihin!

Amk-opinnoista minulla oli mielikuvana tekemisen kautta oppiminen. Olen ihminen, joka oppii parhaiten tekemällä asioita, mutta lukiovuosien aikana opin myös sisäistämään paremmin lukemaani tietoa. Amk-opinnot ovat tähän mennessä olleet juuri sopiva sekoitus näitä molempia oppimistapoja. Luennoilla käydään läpi teoria aiheesta, jonka jälkeen aihetta käsitellään konkreettisesti tekemällä esim. mittauksia metsässä tai tutkimalla laboratoriossa puun ominaisuuksia. Teorian oppimiseen on ollut avaintekijänä hyvät ja osaavat opettajat. Mahdollisuudet tunneilla kysymiseen ja asian ymmärtämiseen ovat todella hyvät.

Mielestäni kaikki voivat pärjätä hyvin amk-opinnoissa, jos on kiinnostunut alasta ja on halukas kehittämään oppimistaitojaan. Oppimisen taitoihin saa hyvin tukea opettajilta ja minulla on ainakin sellainen olo, että kaikilta voi kysyä apua, jos jokin asia mietityttää. Koen saavani parhaan tuen kuitenkin opintokavereiltani ja verrattaessa lukioon on amk:ssa vähemmän kilpailua opinnoissa menestymiseen. Tukea opintojen suunnitteluun saa opinto-ohjaajilta ja omalla kohdallani järjestelyt armeijan suorittamiseen kesken opintojen sujui ilman minkäänlaisia vaikeuksia.

Koen opintojen tarjoavan oivan mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samankaltaisista asioista kuin itse olen. Osasyy kouluun hakeutumisella olikin juuri kontaktien saaminen. Kehottaisin kaikkia vähänkään kiinnostuneita kokeilemaan korkeakouluopintoja amk:ssa, jos tunnistaa itsessään pienenkin intohimon jotain asiaa kohtaan. Alan ei tarvitse olla täysin sinun juttusi mutta se voi johtaa mielenkiinnon löytymiseen jotakin muuta asiaa kohtaan!” (Johan Salminen/TAMK)

Katso Annin tarina hänen opiskelujen opinnollistamisesta YouTubesta

Kenelle opinnollistaminen soveltuu?

 • Olet opiskelijana ammattikorkeakoulussa tai opintosi ovat keskeytyneet, mutta haluat jatkaa niitä
 • Sinulla on työpaikka, jossa kertyy alaasi liittyvää osaamista
 • Haluat yhdistää työn ja opiskelun​

Mitä opinnollistaminen edellyttää opiskelijalta?​

 • Motivaatiota ja sitoutumista: Osaamisen hankkiminen vaatii aina opiskelua, tapahtuipa se sitten oppilaitoksessa tai työelämässä
 • Aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta – oppimisprosessin joutuu suunnittelemaan itsenäisemmin, kuin mitä osallistumalla oppilaitoksen tarjoamalle ja suunnittelemalle opintojaksolle
 • Sopimista koulutuksesta vastaavan kanssa, miten opinnollistamalla hankittu osaaminen sijoitetaan osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS)

Miten etenet opinnollistamisen kanssa?

 • Tunnistat työssäsi kertyvän tutkintoon kuuluvaa osaamista
 • Sovit työnantajasi kanssa, että työskentelyä ja työpaikan aineistoja voidaan käyttää opiskeluun
 • Sovit työnantajan ja oppilaitoksen edustajan kanssa, mitä osaamista ja millä keinoilla osaaminen työpaikalla hankitaan.
  • Hankkeessa laadittiin esimerkki​sopimus (tähän tulee linkki sopimukseen). Siinä sovitaan mm. millä teoreettisella tiedolla täydennetään työpaikalla työskentelyssä kertyvää osaamista, miten osaaminen dokumentoidaan ja näytetään

Esimerkkejä opinnollistamisprosesseista

Esimerkki työn opinnollistamisprosessista, kun omaamista voi hyödyntää osana OPSin opintoja (video, kesto 2:06)
Esimerkki opinnollistamisprosessista, kun työssä kertyvä osaminen ei ole opetussuunnitelmassa (video, kesto 2:15)

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua