Tietoa opiskelijalle

Mitä teet opintojen jälkeen?

Menetkö töihin vai opiskelisitko lisää samaa tai kokonaan uutta alaa? Oletko ajatellut hakeutumista korkeakouluun?

Mietityttääkö omat opiskelutaidot nyt tai pohditko kuinka taitosi riittävät korkeakoulumaailmassa?

Toisella asteella alkanut tuki opinnoissa ja urasuunnittelutaitojen kehittymisessä jatkuu korkeakoulussa. Asioita kannattaa miettiä jo varhaisessa vaiheessa, koska monelle haasteet tänään voivat vaikuttaa suoraan siihen, mitä ajattelee mahdollisuuksistaan opiskelijana myöhemmin.

Minäpystyvyyttä voidaan vahvistaa korostamalla jo olemassa olevia vahvuuksia ja taitoja sekä sitä, miten niitä voi hyödyntää nykyisissä opinnoissa.
Samalla vahvistetaan taitoja korkeakoulussa menestymiseksi.

Tutustu alla olevaan kaavioon ja suunnittele oma polkusi!

Mitä valmistumisen jälkeen?

Oletko vielä epävarma, mitä tekisit tulevaisuudessa tai mitä opiskelisit toisen asteen opintojen jälkeen? Haluatko jopa vaihtaa alaa? Vai kiinnostaisiko sinua yrittäjyys?

Tuntuvatko opinnot korkeakoulussa liian vaativilta? Millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on?

Minäkö korkeakouluun?

Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista? Ehkä epäilet, pääsetkö opiskelemaan tai pärjäätkö opinnoissa?

Kohtikorkeakoulua.fi -sivustolle on kerätty erilaisia reittejä suorittaa opintoja ammattikorkeakoulussa ja päästä opintojen avulla opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Löydät tietoa ammattikorkeakoulussa opiskelusta ja miten voit ennakkoon kehittää opiskelussa tarvittavia taitoja.

AMK-opintoja työssä oppien

Ammattikorkeakouluopintoja on mahdollista suorittaa työssä oppien – eli opinnollistamalla työtehtävissä kertyvää osaamista.

Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikana työskenneltäessä kertyvän osaamisen tunnistamista, arvioimista ja tunnustamista opintopisteinä. Opinnollistamisesta sovitaan ennen osaamisen hankkimista.

Opiskelutaidot

Oletko miettinyt, miten opiskelun saisi sujumaan hyvin tai miten oppisit parhaiten?

DigiCampus-kurssit

DigiCampus on verkossa oleva oppimisympäristö.  Voit kirjautua oheisille DigiCampuksen maksuttomille kursseille.

Avaimet opiskelutaitoihin MOOC
Kipinää yrittäjyyteen