Minäkö korkeakouluun?

Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista, mutta sinua epäilyttää, pärjäätkö niissä tai onko sinun mahdollista päästä opiskelemaan? Korkeakoulututkinnon voit saada sekä ammattikorkeakoulusta että yliopistosta. Tältä sivulta saat tietoa, miten voit kehittää korkeakoulussa vaadittavia taitoja. Tiesitkö, että on monia reittejä päästä opiskelemaan korkeakouluun? Korkeakouluopintoihin kannattaa tutustua osallistumalla kokeilu- tai kurkistuskursseille.

Korkeakoulussa opiskelu voi kuulostaa haastavalta. Ammattikoulusta tai lukiosta tuleva ei vielä tiedä, miten korkeakoulussa oikeasti opiskellaan. Moni saattaa miettiä myös, miten tulee pärjäämään korkeakoulumaailmassa ja kuinka paljon opiskelu kuormittaa enemmän kuin aikaisemmissa opinnoissa.  

Korkeakoulussa opiskelu on vaativaa ja itsenäistä mutta sallii myös jokaisen omat tavat työskennellä ja jakaa vastuuta muiden opiskelijoiden kanssa. Korkeakoulussa saa monin tavoin tukea opiskeluun. 

Korkeakoulussa opiskelet itseäsi ja tulevaisuuttasi varten!

Sinäkin pystyt opiskelemaan korkeakoulussa

Opinnot korkeakoulussa jännittävät kaikkia – ollaanhan silloin uuden elämänvaiheen edessä.

Opinnoissa voi pärjätä kuka tahansa, kun motivaatio on kohdallaan ja haluaa tehdä työtä opintojen eteen. Jokaisella on omia vahvuuksia, joiden tunnistaminen on tärkeää. Kun on tunnistanut vahvuutensa, on niiden hyödyntäminen helpompaa opiskelussa, elämässä tai tulevan opiskelupaikan ja ammatin suunnittelussa. Tiedostamalla vahvuutensa voi myös löytää uusia voimavaroja ja taitoja itsestään.

Avaimet opiskelutaitoihin MOOC (DigiCampus) – materiaalista saat apua vahvuuksien tunnistamiseen, opiskelutaitoihin ja motivaatioon. Kirjaudu DigiCampuksella olevalle Avaimet opiskelutaitoihin kurssille. Materiaalista löydät vinkkejä korkeakouluopintoihin.

Ohjeet DigiCampus-kirjautumiseen (PDF)

Opintojen aikaiset yksilölliset järjestelyt korkeakouluissa

Onko sinulla oppimisvaikeuksia tai jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma? Korkeakouluissa on sitouduttu siihen, että kaikki voisivat opiskella niissä ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, mutta niihin saa myös tukea.

Opinnoissa on saatavilla ohjausta, jossa voi käsitellä myös oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarve yksilölliseen tukeen voidaan huomioida erilaisilla yksilöllisillä järjestelyillä. Eri korkeakouluissa näitä voidaan kuvata esimerkiksi yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi tai henkilökohtaisiksi opintojärjestelyiksi. Niitä varten tarvitaan yleensä lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Yksi esimerkki järjestelyistä on lisäaika valintakokeessa tai tentissä.  

Eri korkeakouluilla on omat käytännöt yksilöllisten järjestelyiden myöntämiseksi eli kannattaa tarkistaa sinua kiinnostavan korkeakoulun ohjeet korkeakoulun verkkosivuilta (esimerkiksi hakusanalla saavutettavuus). 

Muutakin tukea opiskeluun on tarjolla: esimerkiksi Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa lukemisesteisille korkeakouluopiskelijoille kurssikirjoja ilmaisina äänikirjoina

Ammattikorkeakoulussa saa laaja-alaisesti tukea erilaisiin oppimishaasteisiin. Esimerkiksi terveysalan tutkinnoissa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat ja tulevaisuuden haasteet. Lisäksi opetussuunnitelmassa otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädösten toteutuminen, sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kansallinen määrittely. Koulutus täyttää myös EU-direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta. (Moodle-linkki opetussuunnitelmasta)

Myös tekniikan aloilla löytyy koulutuksia (esim. sähkötekniikka), joissa opetussuunnitelmissa on huomioitu kansalliset ja kansainväliset vaatimukset tarvittavien ammattipätevyyksien täyttymisestä. 

Tuet oppisen haasteisiin eri vaiheissa jakautuvat opintojen aikaiseen ja työelämän aikaiseen tukeen. Opinnoissa voidaan antaa tukea esimerkiksi opintojen lisäajan, rauhallisten tilojen, pienryhmien ja digitaalisten apuvälineiden puitteissa. Opiskelija voi opinnoissaan saada myös yksilöllisiä erityisjärjestelyitä valintakokeisiin ja yo-kokeisiin. Opinnoissa tukea antaa myös opintopsykologit, kuraattorit tai erityisopettajat. Työelämässä oppimishaasteisiin voi saada tukea työterveyshuollosta, ammattiliitolta sekä itse työnantajalta, jonka on tarjottavat kohtuulliset mukautukset haasteiden huomioimiseksi.

Erilaisten oppijoiden liitto antaa tukea, tietoa, neuvontaa sekä koulutusta oppimisvaikeuksiin sekä muihin oppimisen haasteisiin. Liittoon voi ottaa yhteyttä kun kaipaa lisää tietoa oppimisvaikeuksista, oppimista ja työtä tukevista välineistä tai mieltä askarruttaa jokin kysymys liittyen erilaiseen oppijuuteen.
Neuvontapuhelin ja nettineuvoja – Erilaisten oppijoiden liitto ry (eoliitto.fi)

Miten korkeakouluun pääsee?

Hakeminen korkeakouluun voi tuntua monimutkaiselta mutta kun olet ajoissa liikkeellä, ehdit selvittämään vaadittavat liitteet sekä mahdolliset valintakokeiden päivämäärät sekä valintaperusteet. Kaikki eivät pääse korkeakouluun ensimmäisellä tai toisellakaan yrittämällä ja joskus voi kulua vuosiakin ennen kuin pääsee haluamaansa opiskelupaikkaan.  

Nämä välivuodet voi käyttää avoimessa korkeakoulussa opiskellen ja kerätä samalla kokemusta sekä taitoja työelämästä.  

Tietoa ammattikorkeakouluun hakemisen pisteytyksestä
Tietoa ammattikorkeakouluun hakemisesta
Tietoa yliopistoon hakemisen pisteytyksestä
Tietoa yliopistoon hakemisesta

Ammattikorkeakouluun vai yliopistoon? 

Omaa tulevaisuuttaan suunnitellessa on tärkeää lähteä liikkeelle siitä, mitä haluaa opiskella. Sen jälkeen voi pohtia, missä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tarjotaan kyseisen alan opintoja. 

Samannimiseen tutkintoon johtavat koulutukset voivat eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa olla sisällöltään erilaisia tai mahdollistaa erilaisia suuntautumisia – tutustu siis niihin löytääksesi parhaiten juuri sinua kiinnostavan koulutuksen. Tietoa löydät korkeakoulujen verkkosivuilta ja Opintopolku.fi -palvelusta

Joitain aloja voi opiskella sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Näissä opinnoissa voi olla paljon yhteistä, mutta myös eroja. Yliopistot painottavat opetuksessaan enemmän teoriaa ja opinnot antavat valmiuksia kriittiseen ajatteluun ja asioiden laaja-alaiseen ymmärtämiseen. Ammattikorkeakoulussa taas painotetaan teorian ja käytännön yhteistyötä, ja työelämälähtöisyys korostuu. 

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistopolut eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohella myös yliopiston maisteritutkintoon. Korkeakoulut määrittelevät valintaperusteissaan, millaisella aiemmalla tutkinnolla voi hakea jatko-opintoihin. 

Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa voivat olla hyödylliset, jos ei vielä tiedä, mitä haluaisi opiskella tai minkälainen työ tulevaisuudessa kiinnostaisi. Eri alojen ja työtehtävien tutkimiseen kannattaa käyttää aikaa. Erilaiset testit auttavat oman alan valinnassa.

Jos etsit tulevaa koulutusta tai oikeaa alaa niin Studentumin koulutushausta voi olla apua.

Opopassi on listannut erilaisia ammatteja ja niihin liittyviä tutkintoja eri alojen mukaan. Näiden avulla voit saada paremman käsityksen, että millainen koulutus eriammatteihin vaaditaan. Tietoa eri koulutusmahdollisuuksista ja ammateista sekä niihin johtavista poluista. 

MyTech-sivustolta löytyy uratarinoita teknologia-alalta.

Olisiko jokin tekniikan aloista sinun juttusi?

Itselle sopiva ammatti ja ala on sellainen, mistä on kiinnostunut ja mitä jaksaa tehdä myös niin sanoittuina huonoina päivinä. Oikealla alalla ja työssä viihtyy, jos kokee onnistuvansa. Voisiko tuleva ammattisi löytyä tekniikan alalta? Oheisessa kuvassa on tekniikan alan ammatteja.

Hakeminen korkeakouluun

Videolla korkeakouluun hakemisen eri vaiheet.

Korkeakouluun hakemisen eri vaiheet

1. Päätös, mihin koulutukseen hakee ja koska on hakuaika. Tietoa koulutuksista ja hakuajoista löytyy opintopolku.fi -palvelusta

2. Täytä hakemus ja lähetä se hakuaikana. Huomioi mahdolliset ennakkotehtävät ja liitteet. Nämä kysytään, kun hakulomake täytetään opintopolku.fi -palvelussa. Hakuajat voivat vaihdella sen mukaan, onko koulutus suomen- vai englanninkielinen ja onko se yhteis- vai erillishaussa.

3. Osallistuminen mahdolliseen valintakokeeseen tai valintakoekurssille. Usein käytetään yhtenä vaihtoehtona todistusvalintaa eikä valintakoetta välttämättä edes järjestetä tai hakijan ei ole siihen tarpeen osallistua, jos hän tulee valituksi todistuksen perusteella.

4. Tieto haun tuloksesta. Jos on saanut opiskelupaikan, se pitää aina myös ottaa vastaan (tarkista aina ohjeet, miten). Mikäli et saa opiskelupaikkaa, voit hakea polkuopintoihin tai avoimen korkeakoulun opintoihin. Lisää tietoa eri opiskelumahdollisuuksista löydät ”Monet reitit korkeakouluun -sivulta”.

5. Opintojen aloittaminen joko tutkinto-opiskelijana (tarkoittaa sitä, että on saanut opiskelupaikan korkeakoulusta) tai avoimen korkeakoulun opiskelijana (ei ole saanut paikkaa yhteishaun tuloksena).

Opinnot avoimessa korkeakoulussa voivat olla hyvä tapa kokeilla opintoja, jos ei ole täysin varma omasta alasta. Avoimessa korkeakoulussa opiskellessa näkee mm. mitä opinnot pitävät sisällään ja mitä opiskelu korkeakoulussa on. 

Lisää tietoa hakemisesta Tampereen ammattikorkeakouluun

Lisää tietoa hakemisesta Turun ammattikorkeakouluun

Kurkistuskurssit auttavat perehtymään korkeakouluopintoihin

Korkeakouluopintoihin voi tutustua kurkistuskurssien eli tutustumiskurssien kautta. Näillä kursseilla voi opiskella korkeakouluopintoihin kuuluvia opintoja ja kurssit tehdään usein verkon välityksellä. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat kurkistuskurssit löytyvät jokaisen ammattikorkeakoulun omilta sivuilta. 

KOROTA-tarjotin eli korkeakoulutasoiset opinnot Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoille

Korota-opinnot ovat Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kesäyliopiston tarjoamia kursseja, joihin voivat hakeutua yhteistyösopimuksen tehneiden toisen asteen oppilaitosten tutkinto-opiskelijat. Useat kurssit ovat opiskelijoille maksuttomia. Joihinkin opintoihin voivat osallistua myös muut, mutta heidän tulee ilmoittautua suoraan opinnot tarjoavaan oppilaitokseen ja maksaa osallistumismaksu kokonaan itse. https://opintotarjotin.userix.fi/

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua