Opiskelijan tuet ja talous

Opiskelijan on mahdollista saada erilaisia tukia opintojen rahoittamiseen. Ennen opintojen aloittamista on hyvä laskea omat menot ja tulot sekä niiden muutokset. Opiskeluiden ohessa tehdään usein myös töitä. Näillä sivuilla on esitelty erilaiset tuet lyhyesti. Ajankohtaista tietoa saat jokaisen tuen myöntäjän sivuilta erikseen.

Opiskelijan talous

Hyvän suunnittelun avulla taloutesi pysyy tasapainossa myös opiskelijana. Omien menojen suunnittelu ja seuraaminen vähentävät rahan käyttöön liittyvää stressiä.

  • Selvitä ensin, että paljonko sinulla on tuloja, niin näet paljonko voit käyttää rahaa velkaantumatta. Tuloja ovat esimerkiksi palkka, eläke, asumistuki ja muut opiskelijan tuet. 
  • Pidä kirjaa menoista. Menoja ovat asunnon vuokra ja vastike, laskut sekä ostokset.
  • Kirjaa tulot ja menot ylös ja tee näiden avulla kuukausibudjetti eli taloussuunnitelma.

Lisää tietoa opiskelijan taloudesta ja esimerkkejä budjeteista löydät Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin blogista artikkelista Kuinka opiskelija selviää taloudellisesti: kolmen opiskelijan kuukausibudjetti lukuina.

Budjetin tekoon opiskelijana saat apua Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOASin artikkelista
Opiskelijan talous, osa 1: Näin teet kuukausibudjetin.

Opintojen rahoittaminen – mitä erilaisia vaihtoehtoja on?

Viisiosainen kuvaaja opiskelijan rahoitusvaihtoehdoista, joka jakautuu työttömän ja lomautetun työttömyysetuuteen ja opintotukeen, osa-aikatyöläisen palkkaan, työttömyysetuuteen, opintotukeen, vuorottelukorvaukseen ja aikuiskoulutustukeen, yrittäjän tuloihin, työttömyysetuuteen, opinto- ja aikuiskoulutustukeen sekä kokoaikatyössä olevan palkkaan, vuorottelukorvaukseen ja aikuiskoulutus- ja opintotukeen.

Kela, Työllisyysrahasto, ELY-keskuksen TE-palvelut ovat yleisiä, kaikkien käytettävissä olevia opintojen rahoituskanavia. Lisäksi on esimerkiksi lääketieteellisin perustein saatavia vakuutus- ym. etuuksia, joita ei käsitellä sivustolla. 

​Päätoimisesti opiskeleva edistyy opinnoissa ja tarvitsee opintoihin taloudellista tukea. Tukea voi hakea Kelalta opintorahana ja opintolainana. ​ 

Työelämässä riittävän pitkään ollut voi saada Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. Samaan aikaan töitä tekevä voi saada sitä soviteltuna.

​Työttömän on mahdollista opiskella ja saada samalla ansiosidonnaista päivärahaa, kun asiasta sopii TE-toimiston kanssa. Opinnoistasi tulee ilmoittaa TE-toimistolle ennen niiden aloittamista tai jatkamista.

Opiskelijan tuet – miltä tahoilta voi saada tukea?

Mietitkö miltä tahoilta sinun on mahdollista saada tukea opiskelun ajaksi? Alle olemme listanneet eri tahoja, joista tukea on mahdollista saada.

Kansaneläkelaitos (Kela)

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan kautta voi hakea seuraavia opiskelijan tukia: 

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahaston tuet  

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-palvelut)

TE-palvelut mahdollistavat työttömyysturvan saamisen päätoimista opiskelua varten, jos osaamisen kehittäminen edistää työllistymistä. Lue lisää omaehtoisesta opiskelista työttömyysetuudella.

Laskurin avulla voi laskea, että kuinka paljon rahaa kuuluu eri asioihin. 

Budjettilaskuri – Takuusäätiö (takuusaatio.fi)

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua