AMK-opintoja työssä oppien – tietoa työnantajalle

Onko työpaikalla osaamis- ja kehittämistarpeita tai tarve osaajalle? Onko työpaikalla töissä henkilöitä, jotka opiskelevat töiden ohessa? Vai rekrytoisitteko organisaatioon opiskeluvaiheessa olevan uuden työntekijän? Nykyisin on mahdollista suorittaa korkeakouluopintoja työssä oppien! Tällöin voidaan työpaikan osaamistarpeet huomioida opiskelijan opinnoissa.

Työpaikalla työskentelevä opiskelija kartuttaa osaamista sekä ammattikorkeakoulussa että työssä ja hankkii näin uutta, yhdessä sovittua osaamista, josta saa suorituksia tutkintoonsa, ja josta hyötyy myös työnantaja. Käytännön aikataulut ja projektit sovitaan aina työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa yhdessä.

Työnantajalle tämä tarjoaa mahdollisuuden kehittää pitkäjänteisesti organisaation osaamista. Työssä oppimisen käytänteet vaihtelevat eri ammattikorkeakouluissa. Lisätietoa saa kunkin ammattikorkeakoulun internetsivuilta ja henkilöstöltä.

Työnantajan edellytykset opinnollistamisen osalta

  • Työnantaja hyväksyy työnteon ja opiskelun yhtäaikaisen suorittamisen: Laaditaan sopimus, jossa sovitaan työpaikan aineistojen ja työn tekemisen käyttämisestä opiskeluu. Hankkeessa laaditus opinnollistamissopimus ja osaamissopimus
  • Työnantaja auttaa opiskelijaa tunnistamaan osaamistarpeet, joita työpaikalla tarvitaan ja joita kertyy työskenneltäessä. Samalla voidaan huomioida työpaikan tulevaisuuden osaamistarpeet
  • Työnantaja nimeää mahdollisesti työpaikkamentorin. Työpaikkamentori auttaa opiskelijaa osaamistarpeiden tunnistamisessa, osaamisen hankkimisessa työpaikalla ja sovittaessa osallistuu arviointiin.
  • Työnantaja hyväksyy mahdollisen työpaikkamentorin ajankäytön opiskelijan oppimisen tukemiseen
  • Työnantaja sopii työsuhteeseen ja sen aikaiseen opiskeluun liittyvät pelisäännöt opiskelijan kanssa

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua