AMK-opintoja työssä oppien – tietoa työpaikkamentorille

Opiskelija tarvitsee tukea suorittaessaan opintoja opinnollistamalla. Avuksi työpaikalle hänelle voidaan nimetä työpaikkamentori, joka työskentelee yhdessä opiskelijan kanssa ja voi näin toimia opiskelijan tukena.

Opinnollistamalla opintoja suorittavalle opiskelijalle voidaan työpaikalla sopia tukihenkilöksi työpaikkamentori, joka työskentelee opiskelijan kanssa ja pystyy neuvomaan häntä työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työpaikkamentorin tehtävä onkin auttaa ja tukea opiskelijaa työssäoppimisessa.

Työpaikkamentorin tehtäviä työssä oppimisen aikana

  • Toimia apuna osaamistavoitteiden määrittämisessä
  • Auttaa opiskelijaa osaamissopimuksen laatimisessa. Hankkeessa laaditut opinnollistamissopimus ja osaamissopimus
  • Perehdyttää opiskelijan uusiin työtehtäviin
  • Opastaa työtehtävien tekemisessä ja varmistaa, että tavoiteltua osaamista kertyy
  • Tukea opiskelijan oppimista
  • Sovittaessa hän voi myös osallistuu osaamisen arviointiin

Työpaikkamentorin roolissa on paljon samaa kuin toisen asteen oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajan roolissa. Samanlaisuutta on myös työuramentoroijan tehtävissä. Työpaikkamentorilla on tärkeä rooli auttaa opiskelijaa opintojen ja työn yhdistämisessä.

Materiaaleja työpaikkamentorointiin

Mentoroinnin käyttöä tukemaan kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille selvitettiin ESR rahoitteisessa MESH hankkeessa 2019 – 2021. Tuossa hankkeessa kehitettiin mentorointimateriaaleja, jotka soveltuvat hyvin myös työpaikkamentorointiin. Hankkeen sivuilta löytyvät mm. seuraavia aiheita käsittelevät materiaalit:

Yleistä mentoroinnista: TurkuAMKin Mesh-sivusto

Mentorille: TurkuAMKin Mesh-sivusto

Tukimateriaalit: TurkuAMKin Mesh-sivusto

Toisen asteen työpaikkaohjaajille ”Tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaukseen” on koottu sivustolle ohjaan.fi.

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua