Saavutettavuusseloste

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta. Seloste on laadittu ja viimeksi tarkastettu 23.10.2022.

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Sivustolla olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Verkkosivuston saavutettavuutta arvioidaan saavutettavuustyökalujen avulla. Saavutettavuus huomioidaan myös uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut verkkosivuston kehittäjätaho.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava tai huomasit puutteita saavutettavuuden osalta, ja haluat ottaa meihin yhteyttä, niin voit tehdä sen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen heidi.anttila@tuni.fi. Olemme sinuun takaisin yhteydessä viimeistään 14 päivän kuluessa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia


Kuvien tekstivastineissa on puutteita

Sisältösivuilla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Olennaista tietoa jää välittymättä puutteellisten tekstivastineiden vuoksi. (WCAG 1.1.1)

Videosisältöjen tekstivastineissa on puutteita

Sisältösivuilla on jonkin videoita, joille ei ole määritettynä tekstityksiä tai tekstivastineita kuluttamaan videoiden sisältöjä toisella tavalla. Olennaista tietoa voi jäädä välittymättä, jos käyttäjä ei pysty kuluttamaan äänipohjaista sisältöä. (WCAG 1.2.3, 1.2.4)

Tekstiä esittävissä kuvissa on puutteita

Sivustolla on tekstiä esittäviä kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta tai muuta kuluttaa kuvien sisältöjä ymmärrettävällä tavalla. Tämän myötä käyttäjältä voi jäädä olennaista tietoa välittymättä. (WCAG 1.4.5)

Linkit

Linkkien nimeämisessä on puutteita. Sivuston sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Kaikki linkkitekstit eivät toimi irrallaan asiayhteydestä kuten ”Lue lisää”. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

PDF-tiedostoissa saattaa olla saavutettavuuspuutteita. Nämä puutteet voivat olla esimerkiksi ongelmallisia asetteluita, jotka haittaavat tiedoston loogista lukua. (WCAG 1.3.2)

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)