Mitä valmistumisen jälkeen?

Mitä haluaisit jatkossa opiskella tai tehdä valmistumisen jälkeen? Kiinnostaako työllistyminen vai haluaisitko opiskella lisää?  Toisen asteen tutkinnon jälkeen on paljon vaihtoehtoja tarjolla. Suunnittelemalla omaa tulevaisuuttasi sinun on helpompi saavuttaa tavoitteitasi.

Mikäli jatko-opinnot eivät ole vielä ajankohtaisia, niin tutustu ”Kohti työelämää” -osioon. Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, katso myös “Innostu yrittäjyydestä”-sivu.

Opiskelupaikka vai työelämä – mitä valmistumisen jälkeen?

Oheiselta videolta voit katsoa esimerkkejä siitä, mitä valmistumisen jälkeen voi tehdä:

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on prosessi, jonka eri vaiheissa pohdit itseäsi, omia vahvuuksiasi ja persoonallisuuden piirteitä. Lisäksi mietit kehittämisen kohteita, arvojasi ja tavoitteitasi, joita elämältä, opiskelulta ja työskentelyltä haluat. Urasuunnitteluprosessin lopputuloksena sinulle syntyy konkreettinen urasuunnitelma, jota lähdet tavoittelemaan opiskelupaikan tai työpaikan muodossa.

Oheisessa kuvassa on esimerkki siitä, miten voit suunnitella tulevaisuuttasi.

Toisen asteen tutkinnosta valmistumisen jälkeen

Ammatillisesta perustutkinnosta valmistumisen jälkeen voi hakeutua jatko-opiskelemaan joko korkeakouluun yliopistoon tai ammattikorkeakouluun tai uudelleen toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutus voi olla toinen perustutkinto tai oman alan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Kiinnostaako ylioppilastutkinto esimerkiksi aikuislukiossa? 

Erilaiset reitit korkeakouluun

Tutustu alla olevasta kuvaajasta erilaisista mahdollisuuksista ja reiteistä korkeakoulujen saralla, joihin voit edetä valmistumisen jälkeen.

Kuvaaja erilaisten korkeakoulureittien poluista, joka alkaa ylioppilastutkinnoista tai ammattillisesta tutkinnosta. Lukiosta tai ammattilisesta oppilaitoksesta voi siirtyä opiskelemaan avoimeen yliopistoon (väyläopinnot) tai ammattikorkeakouluun (polkuopinnot), josta voi jatkaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Avoimien opintojen sijaan voit hakea suoraan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, joiden kautta saat alkuun alemman korkeakoulututkinnon jatkaen ylempiin korkeakoulututkintoihin ja tohtoriopintoihin.

Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakeminen

Ammatillisiin koulutuksiin voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Koulutuksiin hakeudutaan joko Opintopolku-palvelussa tai oppilaitosten kotisivuilla olevien hakujärjestelmien kautta. 

Mikäli jo opiskelemasi ammatillinen ala ei enää kiinnosta, voi hakea suoraan ammattikorkeakouluun kokonaan uudelle alalle. Korkeakoulun hakuprosessista löydät lisää tietoa täältä.

Mikä on itselle oikea ala?

Nykyään yhä useammalla meistä on enemmän kuin yksi osaamisala tai ammatti. Työt ja työnkuvat vaihtuvat useasti työuran aikana, usein myös oma mielenkiinto ohjaa eteenpäin ja toisenlaisiin työtehtäviin.

Aina kaikki ei mene niin kuin on suunnitellut ja välillä voi tulla mutkia matkaan. Lue Linnea Mettovaaran oma polku asiaan liittyen.

Tulevassa työssä pitää viihtyä. Työssä pitää olla jopa ajoittain hauskaa ja rentoa menoa, vaikka työ olisi vakavaa tai vaativaa. Tutkimusten mukaan työhyvinvointia lisää paljon myös se, että työntekijällä on mahdollisuuksia vaikuttaa työnkuvaansa eli siihen, miten ja mitä työssään tekee. Työstä pitää myös ehtiä palautumaan työpäivien välillä niin, että on selkeästi vapaa-aika ja työaika. Itselle sopiva ammatti ja ala on sellainen, mistä on kiinnostunut ja mitä jaksaa tehdä myös niin sanottuina huonoina päivinä. Oikealla alalla ja työssä viihtyy, jos kokee onnistuvansa.

Alavalintaa hahmoteltaessa tulee kiinnittää huomioita myös omiin kehittämisen kohteisiin. Onko minulla jotain osaamista tai ominaisuutta, jota pitäisi kehittää hieman paremmaksi, jotta voisin saavuttaa tavoitteeni päästä haluamani koulutusalan opintoihin tai työpaikkaan? Keneltä ja mistä voisin saada apua tämän osaamisen tai ominaisuuden kehittämiseksi? Menestyminen vaatii paljon työtä ja kehittämiskohteiden kanssa työskentelyä, joten matkalla ei kannata lannistua. Kehittämisen kohteen harjoittaminen voi vaatia aikaa ja sisua, mutta lopulta tulet huomaamaan, että olet kääntänyt oman kehittämiskohteesi vahvuudeksesi.

Itsetuntemuksen varaan on hyvä rakentaa omia tavoitteitaan, joita lähdet tavoittelemaan urasuunnitteluprosessin seuraavassa vaiheessa. Nyt on sopiva aika ottaa selvää opiskelu- ja työllistymisvaihtoehdoista valitsemallasi koulutus- ja työalalla. Vaatiiko työskentely valitsemallasi alalla korkeakouluopintoja vai voiko työhön kouluttautua käytännön työtehtävissä. Lähdet todennäköisesti kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja opiskeluusi. Huomaa myös, että joissakin korkeakoulujen koulutusohjelmissa voi opintoja suorittaa työelämässä toimien.

Suunnittele oma polkusi oheisen kartan avulla

Ammatinvalinta- ja vahvuustestejä

Etkö ole täysin varma, mikä on se sinun ammattisi tulevaisuudessa, jota kohti haluat pyrkiä valmistumisen jälkeen? Etsitkö vielä hieman omia vahvuuksiasi, joita pystyisit hyödyntämään omaa polkua etsiessäsi. Olemme koonneet alle muutamia ammatinvalinta- ja vahvuustestejä auttamaan sinua näissä asioissa.

Duunitorin ammatinvalintatestin avulla voit selvittää itseäsi kiinnostavan ammatin.

VIA:n vahvuustestin avulla selvität vahvuuksiasi ja opit ehkä hyödyntämään niitä ammatinvalinnassa.

AVO-ammatinvalintaohjelma auttaa kiinnostavan alan löytymisessä.

Lue lisää oman alan valinnasta Minäkö korkeakoluun-sivulta.

Kiinnostavia uratarinoita 

Uratarinoita korkeakouluopinnoista työssä oppien:
Kolmessa vuodessa biotuotetekniikan insinööriksi työssä oppien (Anni Eräpalo)

Kiinnostavia uratarinoita löydät vaikkapa MyTech-palvelusta:
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden uratarinoita
Yliopistotutkinnon suorittaneiden uratarinoita

Kurkkaa Naistech-hankkeen naisten uratarinat:

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua