Monet reitit korkeakouluun

Korkeakouluopintojen tekeminen on mahdollista aloittaa jo ennen kuin olet päässyt opiskelemaan korkeakouluun. Opintoja voi suorittaa nykyisten opintojen ohella ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa. Opintoja voi myös suorittaa, vaikka et opiskele tällä hetkellä missään oppilaitoksessa. Tälle sivulle on koottu eri mahdollisuuksia suorittaa opintoja sekä kuvattu erilaisia reittejä kohti korkeakouluopintoja.

Korkeakouluopintojen sekä kokonaisten tutkintojen suorittamiseen on nykyään tarjolla monenlaisia erilaisia tapoja. Toisen asteen opintojen pohjalta voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa. Se ei ole kuitenkaan ainoa reitti opintoihin! Ennen tutkinto-opiskelijaksi pääsyä voit aloittaa opinnot myös avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston puolella. Joillakin aloilla on myös mahdollista hakea opiskelemaan korkeakouluun avoimien opintojen perusteella. 

Oheisella videolla on kuvattu erilaisia mahdollisuuksia toisen asteen tutkinnon jälkeen. Videon alla on myös yksittäisenä kuvaajana kuvausta näistä erilaisista reiteistä:

Alla olevassa kuvassa on esitetty erilaiset reitit kohti korkeakouluopintoja:

Kuvaaja erilaisten korkeakoulureittien poluista, joka alkaa ylioppilastutkinnoista tai ammattillisesta tutkinnosta. Lukiosta tai ammattilisesta oppilaitoksesta voi siirtyä opiskelemaan avoimeen yliopistoon (väyläopinnot) tai ammattikorkeakouluun (polkuopinnot), josta voi jatkaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Avoimien opintojen sijaan voit hakea suoraan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, joiden kautta saat alkuun alemman korkeakoulututkinnon jatkaen ylempiin korkeakoulututkintoihin ja tohtoriopintoihin.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat nimensä mukaisesti avoimia kaikille. Suurin osa opinnoista on maksullisia. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot maksavat keskimäärin 15 €/opintopiste.​ 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa sekä ammattikorkeakoulututkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintojaksoja, mutta ei koko tutkintoa. Avoimet opinnot ovatkin loistava keino tutustua itseä kiinnostavaan alaan ihan oikeiden korkeakouluopintojen muodossa! Avoimessa suoritetut opinnot saa usein hyväksiluettua, jos myöhemmin jatkaa tutkintokoulutukseen samassa ammattikorkeakoulussa. Mikäli jatkaa eri ammattikorkeakouluun, tarkistetaan opintojen vastaavuus aina erikseen. 

Useimmissa ammattikorkeakouluissa voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta, jos on suorittanut ammattikorkeakoulun edellyttämän määrän kyseiseen tutkintoon soveltuvia opintoja. Tätä hakutapaa kutsutaan esimerkiksi avoimen väyläksi. Suoritettavia opintoja taas voidaan kutsua esimerkiksi polkuopinnoiksi, mutta termit voivat vaihdella ammattikorkeakoulun mukaan. Polkuopinnot ovat yleensä korkeakoulun tietyn koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot ja niiden laajuus on 50 – 60 opintopistettä riippuen ammattikorkeakoulusta ja koulutusalasta.​

Avoimien opintojen kautta voi siis olla mahdollista päästä tutkintokoulutukseen, jopa ilman valintakoetta. Tarkista kunkin ammattikorkeakoulun erillishaun valintaperusteet korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintokoulutuksiin kuuluvia opintoja. Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mukaisesti avoimia kaikille eivätkä yleensä edellytä aiempia opintoja. Opinnot ovat pääosin maksullisia. Avoin yliopisto on loistava keino tutustua opintoihin ja aloittaa niiden suorittaminen jo ennen kuin aloitat tutkinto-opiskelijana!  

Avoimessa suoritetut opinnot saa usein hyväksiluettua, jos myöhemmin jatkaa tutkintokoulutukseen samassa yliopistossa. Mikäli jatkaa eri yliopistoon, tarkistetaan opintojen vastaavuus aina erikseen. 

Osalle aloista voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen avulla. Hakumahdollisuudet vaihtelevat yliopistoittain ja tutkinto-ohjelmittain. Joihinkin koulutuksiin voi hakea erillishaussa, kun on suorittanut ennalta määritellyt opinnot vaadituin kriteerein (esimerkiksi ns. väyläopinnot) tai muuten valintaperusteissa määritellyn määrän opintoja. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös ns. näyttöreittiopintoja, jotka suoritettuaan voi hakea tutkinto-opiskelijaksi korkeakoulujen yhteishaussa.  

Erillishaussa voi myös olla mahdollista hakea suoraan maisteriopintoihin, jos on suorittanut edellytetyn tutkinnon ja mahdollisesti muita opintoja esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen oman osaamisen kehittämistä voi jatkaa myös yliopiston puolella. 

Toisen asteen opiskelijan väyläopinnot

Väyläopinnoilla voi aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun ja nopeuttaa korkeakouluun pääsyä jo toisen asteen opintojen aikana. Toisen asteen opiskelijan on mahdollisuus aloittaa korkeakouluopinnot jo lukion tai ammatillisen koulutuksen aikana.​ Ammatilliset oppilaitokset tekevät usein yhteistyötä jonkun ammattikorkeakoulun kanssa. Väyläopintojen suorittamisesta saa lisää tietoa oppilaitoksen opinto-ohjaajalta. 

Väyläopintoja tarjoavat eri ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa väyläopintoja on tarjolla liiketaloudessa, metsätaloudessa ja​ eri tekniikan tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi väyläopintoja on suunnitteilla sosiaali- ja terveysalan​ tutkinnoissa. ​Kun opiskelija on suorittanut tarvittavan väyläopintokokoinaisuuden sekä valmistunut toisen​ asteen oppilaitoksesta, on hänellä oikeus hakea Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto​ opiskelijaksi erillisvalinnan kautta kyseiseen tutkinto-ohjelmaan.

Väyläopinnot ja korkeakouluopinnot Tampereen seudun ammattiopistossa opiskelevalle

 • Ammatillista tutkintoa Tredussa suorittava voi sisällyttää opintoihin korkeakouluopintoja.​
 • Tredu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa yksittäisiä korkeakouluopintoja tai väyläopinnot siten, että opinnot sisällytetään henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOKS). ​
 • Suoritetut korkeakouluopinnot tunnustetaan osaksi ammatillista tutkintoa, joten opiskeluaika ei pitene.
 • Väyläopinnot ovat ammattikorkeakouluopintoja, jotka 2.asteen opiskelija suorittaa ammatillisten opintojensa aikana.​
 • AMK-opintoja suoritetaan alakohtaisesti, joko noin 30 op tai 60 op, jotka suorittamalla opiskelija voi lyhentää tulevia ammattikorkeakouluopintoja.
 • Väyläopinnot sijoittuvat pääosin ammatillisten opintojen loppupuolelle. Suorittamalla väyläopinnot opiskelija saa mahdollisuuden hakeutua alan korkeakouluopintoihin erillishaun kautta, ilman pääsykoetta.

Tredulaisille on tarjolla TAMK:n väyläopinnot seuraavissa perustutkinnoissa:​

 • Autoala​
 • Kone- ja tuotantotekniikka​
 • Laboratorioala​
 • Liiketoiminta​
 • Metsäala​
 • Prosessiteollisuus​
 • Rakennusala​
 • Sosiaali- ja terveysala​
 • Sähköala ​

Hakeminen väyläopintoihin

 • Väyläopintoihin hakeudutaan alakohtaisesti hieman eri tavoin. Lisätietoa hakeutumisesta saa tredu.fi ​(Hakijalle-Koulutustarjonta-Korkeakouluopinnot) tai omalta opinto-ohjaajalta.​
 • Väyläopinnot tunnustetaan osaksi tutkintoa, joten henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) täytyy päivittää hyvissä ajoin siten, että väyläopinnot ovat mahdolliset. 
 • Joillakin aloilla paikkoja väyläopintoihin on vähemmän kuin hakijoita. Jos karsintaa täytyy tehdä, niin väylälle tulevat opiskelijat valitaan useimmiten arvosanojen perusteella.​
 • Väyläopintoja suunnittelevalle tarjotaan korkeakouluopintoihin valmentavia opintoja jo ennen väyläopintojen alkamista.

Verkostoissa osaamisen ja oppimisen tutkinto VETO

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelmasta valmistuu monialaiseksi asiantuntijaksi, jolla on ajantasainen erityisosaaminen omalta, ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitulta koulutusalalta sekä valmiutta ja kykyä tiimioppimiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä muutoskyvykkyyteen erilaisissa tilanteissa.

Ensimmäisen vuoden aikana saa kattavan kuvan neljästä koulutusalasta (liiketalous, tietojenkäsittely, sosionomi, medianomi), sekä työelämästä yleensä. Tavoitteena on opiskelusta saa sekä käytännön että teorian tasolla eri aloista selkeän kuvan, ja samalla voi miettiä omia vahvuuksiasi ja mielenkiinnon kohteitasi niihin liittyen. Tämän perusteella saa valmiudet valita tutkintosuunta ensimmäisen vuoden päätteeksi.

Nämä aiheet voisivat myös kiinnostaa sinua