Materiaaleja

Hankkeessa on tuotettu erilaisia materiaaleja kuten podcasteja, videoita ja artikkeleita. Materiaalit on koottu tänne vapaasti hyödynnettäväksi.

Podcastit

Podcasteissa vieraana kuullaan kauppatieteiden tohtori Jaana Karia ja kauppatieteiden sekä positiivisen psykologian maisteria Toni Lehtimäkeä. 

Videot

Videoilla on kuvattu opiskelijoiden kertomuksia opinnoista ammattikorkeakoulussa. Reitit kohti korkeakoulua -video kertoo kolmesta esimerkistä, miten korkeakouluopintoihin voi hakeutua. 

Hankkeen tuotoksia

Alta voit tutustua hankkeessa tuotettuihin kokonaisuuksiin. 

TAMKissa on tunnistettu opinnollistamisesta kaksi prosessia, joiden avulla voidaan opiskelijaa ohjeistaa opinnollistamaan osaamisia, riippuen siitä, onko työssä kertyvä osaaminen suoraan OPSin mukaista vai ei.

Kuusiosainen kuvaaja polusta korkeakouluopintojen suorittamisesta työssä oppien, kun hankittua osaamista voi hyödyntää osana opetussuunnitelman mukaisia AMK-opintoja. Ensimmäiseksi: Kun huomaat, että työssäsi kertyy osaamista, joka on osaamistavoitteena jollakin opetussuunnitelmassa määritellyllä opintojaksolla. Toiseksi: Keskustele työnantajasi kanssa ja sovi, että voit käyttää työskentelyä organisaatiossa osaamisen hankkimiseen ja sen näyttämiseen. Kolmanneksi: Sovi opintojakson vastuuopettajan kanssa, että suoritat opintojakson tai sen osan hankkimalla tavoitteiden mukaiset osaamiset työssäsi. Neljänneksi: Tee yhdessä opintojakson vastuuopettajan ja työnantajan kanssa osaamissopimus, jossa sovitaan seuraavat asiat: Mitä osaamista hankit työssä oppien, missä työtehtävissä osaaminen kertyy ja millä teoria-aineistolla osaamista täydennät. Miten hankitun osaamisesi näytät ja miten se arvioidaan.Viidenneksi: Toteuta sopimuksen mukaisia työtehtäviä ja perehdy sovittuihin teorialähteisiin. Valmistaudu näyttämään tavoitteiden mukainen osaaminen sovitulla tavalla. Koko prosessin ajan: Toteuta oman oppimisesi reflektointia, kuvaamista ja arviointia. Lopuksi: Osoita osaamisesi opettajalle sovitulla tavalla. Näyttö voi olla esimerkiksi työpäiväkirja, raportti, esitys tai jokin muu vastaava. Näin saavutat osaamisen, joka aiemmin on sovittu.

Kuva 1. Opiskelijan toimintaohjeet, kun työtehtävässä karttuva osaaminen on OPSin mukaista sisältöä

 

 

 

 

 

Kuusiosainen kuvaaja polusta korkeakouluopintojen suorittamisesta työssä oppien, kun työssä kertyy jotain uutta ja erilaista osaamista, jota ei ole sisällytetty opetussuunnitelmaan. Ensimmäiseksi: Huomaat, että työssäsi kertyy osaamista, joka on hyödyllistä tulevan tutkintosi tarjoamissa työtehtävissä, mutta osaamista ei ole sisällytetty opetussuunnitelmaan. Haluat siis muuta osaamista, kuin mitä muut tutkinnonsuorittajat hankkivat. Toiseksi: Keskustele työnantajasi kanssa ja sovi, että voit käyttää työskentelyäsi organisaatiossa osaamisen hankkimiseen ja sen näyttämiseen. Työnantaja voi halutessaan nimetä sinulle työpaikkamentorin. Kolmanneksi: Sovi koulutuksen tutkintovastaavan kanssa, että sisällytät tutkintoosi toisenlaista osaamista, kuin mitä OPSissa on määritelty ja jonka hankit työssä oppien. Ja mitä mahdollisesti jää pois aiemmin tehdystä henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi (HOPS). Neljänneksi: Tee yhdessä tutkintovastaan tai hänen valtuuttamansa opettajan ja työnantajan kanssa osaamissopimus, jossa sovitaan seuraavat asiat: Mitä osaamista hankit työssä oppien, missä työtehtävissä osaamisesi kertyy ja millä teoria-aineistolla osaamista täydennät. Miten hankitun osaamisen näytät ja miten se arvioidaan. Viidenneksi: Toteuta sopimuksen mukaisia työtehtäviä ja perehdy sovittuihin teorialähteisiin. Valmistaudu näyttämään tavoitteiden mukainen osaaminen sovitulla tavalla. Koko prosessin ajan: Toteuta oman oppimisesi reflektointia, kuvaamista ja arviointia. Kuudenneksi: Osoita osaamisesi opettajalle sovitulla tavalla. Näyttö voi olla esimerkiksi työpäiväkirja, raportti, esitys tai jokin muu vastaava. Näin saavutat osaamisen, joka aiemmin on sovittu.

Kuvassa 2 on havainnollistettu tilannetta, jossa opiskelijalle kertyy osaamista, joka ei ole OPSin opintoja.

TOO-malli

TurkuAMKissa on hankkeen aikana pilotoitu tradenomiopinnossa TOO-mallia työyhteisöosaaminen 10 op -opintojaksolla.  Kuvassa 3 on esitetty prosessikuvaus.

Ensimmäiseksi: Opiskelija haluaa opinnollistaa opintojakson. Opiskelija tutustuu opintojakson oppimistavoitteisiin. Opiskelija selvittää työpaikalla sopivia työssäoppimistehtäviä sekä pohtii aiempaa osaamistaan. Opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa työssä oppimisesta ja sen arvioinnista ennen opintojakson alkua tai sen alussa. Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle. Opiskelija täyttää opinnollistamislomakkeen ja palauttaa sen. Toiseksi: Opiskelija saa tehtävänannon ja palauttaa tehtävän. Opiskelija saa tehtävänannon opintojakson alkaessa. Opiskelija raportoi tehtävän ohjeen mukaan. Raportointi voi pitää sisällään esim. esityksen muulle opiskelijaryhmälle. Esitys pidetään näyttöpäivässä tai erikseen sovittuna ajankohtana. Kolmanneksi: Opiskelija osallistuu näyttötilaisuuteen. Näyttöpäivä ja arviointikeskustelu järjestetään erikseen sovittuna ajankohtana. Jos tehtävää tai näyttöä ei hyväksytä, hakijan suoritus hylätään. Uudesta näyttömahdollisuudesta sovitaan erikseen. Neljänneksi: Suoritus arvioidaan ja arvosana merkitään Peppiin.

Kuva 3. Tradenomiksi työssä opitulla osaamisella -prosessikuvaus
TOO-malli – Tradenomiksi työssä opitulla osaamisella:

  • TOO–mallissa opiskelijat suorittavat OPSin mukaisia opintoja työpaikalla.
  • Työssä oppimisesta tehdään suunnitelma opiskelijan ja Turku AMK:n välillä. Työssä oppimiseen soveltuvia opintojaksoja on alkuvaiheessa kartoitettu opiskelijan kanssa. Tässä kuvassa ei ole esitetty koko malliin liittyviä vaiheita, vain pilottiopintojaksoon liittyvät vaiheet.
  • Mallissa kunkin lukukauden aikana suoritettavat opintojaksot täsmentyvät lukukauden alkuun mennessä.
  • Opiskelijat saavat opintojaksoista arvosanan (joissain tapauksissa arvosana on HYV (=hyväksytty).

Tapahtumat

Kohti korkeakoulua! -hankkeen tapahtuma

5.5.2023 klo 9.30-13.00 Tampereen seudun ammattiopisto
Tredu, Hepolamminkatu 10, Tampere

Tapahtumassa esitellään hankkeessa kehitetty uusi Kohtikorkeakoulua.fi -nettisivusto. Sivustolta löytyy tietoa, vinkkejä sekä työkaluja opiskelijoille ja ohjausta toteuttaville eri reiteistä kohti korkeakoulua, opiskelutaidoista sekä millaista opiskelu korkeakoulussa on. 

Mukana tilaisuudessa on inspiroivia puhujia sekä tietoutta ja välineitä opiskelijoille tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Tule mukaan kuuntelemaan ja inspiroitumaan!

Auditorio klo 9.30-11.00, puheenvuorot

Tule kuuntelemaan Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehdon esitystä muuttuvasta työelämästä ja sen tuomista mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Mukana tapahtumassa on myös somepersoona sekä Rohkeusryyppy- podcastin luoja Ina Lähteenmaa! Hän innostaa nuoria kohti rohkeaa itsensä toteuttamista ja omista unelmistaan kiinnipitämistä. 

Auditorion aula 11.00-13.00, Minimessut


Minimessuilla on esittelypisteitä, joilla on tietoa työelämään siirtymisestä, CV:n teosta sekä tietoa siitä, että miten voi hakeutua korkeakouluopintoihin.

Tampereen ammattikorkeakoulun uusi VETO-koulutusohjelma esittäytyy ja terveysalan opiskelijat kertovat opiskelustaan. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu kertoo opiskelumahdollisuuksistaan ja Ensimetrin Mirja Taipale kertoo kevytyrittäjyydestä Tredun yrittäjyyskoordinaattori Emmi Salmisen kanssa.

Minimessuilla voit  tavata Pepperi – robotin ja testata, kuinka hyvin desinfioit kätesi.

       

Minimessuille ei tarvitse ilmoittautua.

Tule rohkeasti kiertelemään!